Dialogmetoden som gör team effektivare

Orangino Work öppnar er kommunikation och fördjupar relationerna i teamet. Strukturerad dialog i ett lustfyllt spelformat hjälper teamet att träna reflektion, feedback och förmågan att ta till sig olika perspektiv. Arbetet stärker de beteenden som är avgörande för framgång och samarbetet blir effektivare.

Forskning vid Lunds Universitet har påvisat hur metoden ger tryggare klimat och ökad arbetsmotivation.

  
Utveckla ditt team - Öppen kurs>


Utveckla organisationens team - Intern kurs>


Konsultstöd -
Certifierade konsulter>

  • Citat 1
  • Citat 2
  • Citat 3