Orangino Work tar teamwork till en ny nivå

Orangino Work är evidensbaserat. Forskning vid Lunds Universitet visar att det ger tryggare klimat och ökad motivation.

Metodens lustfyllda spelformat öppnar kommunikationen och fördjupar relationerna. I strukturerade dialoger, med konkreta verktyg och övningar, tydliggör och stärker ni de beteenden som är avgörande för framgång. Resultatet blir ett effektivt samarbete med höga prestationer. Kunder >

Vill ni utbilda interna handledare?
Efter en kort utbildning kan era ledare själva dra nytta av metod och verktyg för att driva beteendeförändring och utveckla teamen. Utbildningar>

Vill ni få stöd av certifierade konsulter?
Certifierade Orangino Work konsulter ger er pålitligt stöd och ökar takten i förändringsarbetet. Konsultstöd>


  • Citat 1
  • Citat 2
  • Citat 3