Dialogmetod ökar teamens effektivitet

Orangino Work är strukturerad dialog i lustfyllt spelformat. Dialogerna ger er teamträning i reflektion, feedback och att ta till sig olika perspektiv.

Metoden skapar en öppnare kommunikation och fördjupar relationerna. Ni får konkreta verktyg som förbättrar samarbete och social förmåga. Dessutom stärks de beteenden som är avgörande för framgång.  

Forskning vid Lunds Universitet har validerat att vår metod ger tryggare gruppklimat och ökar arbetsmotivationen.

  
Gör ditt eget team effektivare                Teamcoach Orangino Work>

 

Gör organisationens team effektivare      Företagsprogram Orangino Work >

 

Stöd av Certifierad konsult för teamutveckling    Konsultstöd>

 

 

  • Citat 2
  • Citat 1
  • Citat 3