PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Kurs i Orangino Work hos:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin


En komplex värld som kräver effektivare samarbete 

Orangino Work har ett inspirerande spelformat som bygger på strukturerad dialog. Med verktyget tränar team kommunikation och samspel. Det är en kraftfull processstartare som snabbt ger resultat i såväl lednings-, arbetsgrupper som i projektteam.

Låt alla komma till tals
Orangino Work låter var och en motivera sitt synsätt och gör att alla aktivt lyssnar på varandra. Kommunikationen blir öppnare och relationerna fördjupas.

Låta sig påverkas av varandras perspektiv
Dialog processen stimulerar deltagarna att dela olika synsätt, ta in nya perspektiv och bli mer öppna för förändring. Det gör att kreativiteten ökar och samarbetst förstärks.

Tillvarata styrkor och skapa framgångsbeteende 
Baserat på teamets styrkor tydliggörs hur man skapar värde och beteenden som är avgörande för framgång.

Forskningsvaliderad metod
Orangino Work har utvecklats av organisationskonsult Ulla Osterman. Metoden bygger på nobelpristagaren Daniel Kahnemans teorier om dialog och professor Edgar Scheins (MIT) forskning om organisationsskultur. Metodens effekt har beforskats av Lunds Universitet och publicerats i vetenskapstidskriften Applied Psychology 2017. Läs mer under "Forskning om"

 

iStock 000026960133Large

"I konkurrens med datorerna måste vi vässa
  vår sociala förmåga och förmåga till lagarbete
 
"
  Professor MIT, Erik Brynjolfsson i 
Andra maskinåldern.

 

I verktygslådan ingår:

Arbetsbox

WorkBox220 beteendekort med definitioner 
Processverktyg för 8 deltagare

 

 

Digitalt stödmaterial

iStock 000042175514LargeÖvningsmallar
Faciliteringsstöd för handledare
Övningshäften för arbetet i team
Förslag på workshopupplägg

Arbetet leder till
Insikt om och förståelse för

 • Befintliga styrkor
 • Potential för framgång
 • Interaktionen i teamet
 • Värdegrund och spelregler

 

Ökad förmåga att  
 • Ge och ta emot feedback
 • Ta in andras perspektiv
 • Vara förändringsbenägen
 • Agera som ett team
Utvecklar och stärker
 • Relationerna i teamet
 • Medarbetarens ansvarstagande
 • Lagarbetet
 • Framgångsbeteende

Tankar om samarbete och förändringIdén med att vara ett team bygger på samarbete. Samtidigt det är ofta just där som problem uppstår. Ofta beror det på att vi tror att alla tolkar händelser och information på samma sätt som jag själv. Vi har svårt att bryta våra invanda perspektiv. Orangino Work tydliggör och synkroniserar olika synsätt och gör att olikheter kan bidra till lärande och utveckling, med hjälp av teamets samlade innovativa förmågan och kreativitet.Samtalets kraft ligger i att lyssna och ta till sig nya saker. Vi lär oss mer när vi lyssnar än när vi talar.


När man vill förändra är det bra att börja med de styrkor som bör bevaras. Samsyn om styrkor och vad som fungerar skapar trygghet och blir en gemensam grund för utveckling. Dessutom ger det arbetssättet ofta en mer positiv syn på förändring.


Att känna sina styrkor är viktigt. Att förstå vad som ger framgång är ännu viktigare. Tydliggör framgångsbeteendet så kommer ni lättare att kunna agera rätt i skarpa lägen.

Feedback ska upplevas som motiverade av mottagaren, såväl beröm och sk konstruktiv feedback. Bara då kan den har avsedd effekt. Syftet är ju att förstärka bra beteende och att bli öppen för att ändra det som är mindre bra. Respektfull tvåvägs kommunikation ger er möjlighet att ta del av varandras synsätt. 


Orangino Work är en kraftfull processstartare som ofta ger snabb effekt. För bestående resultat med långsiktig effekt, behöver ni kontinuerligt träna för att utveckla samhörighet, motivation och effektivitet.