PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Kurs i Orangino Work hos:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin

 ullao 0018Ulla Osterman har utvecklat metoden Orangino Work. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, en erfaren organisationskonsult som framgångsrikt drivit förändringsprojekt i organisationer inom både offentlig verksamhet och i näringslivet. Ulla har i många år gästföreläst på Handelshögskolan i Stockholms Masterprogram om dialog och feedback.

 

 

 

 

Sara Bern2Sara Bern är certifierad Metodcoach och kursledare på våra Teamcoach utbildningar hos Informator Utbildning. Hon är konsult med internationell ledarerfarenhet från IT/Telecom branschen. Hon har lång erfarenhet av agila arbetssätt, såväl från arbetet som Agil Coach som med Agilt Ledarskap.


Ann portratt2Ann Epstein är certifierad Metodcoach i Orangino Work och kursledare på våra Teamcoach utbildningar på Kursakademin. Hon är en erfaren chefsutbildare med omvittnad pedagogisk och kommunikativ förmåga. Ann har en bakgrund inom kommunikation med egen chefserfarenhet.

 

 

Kristian Molander Söderholm  är legitimerad psykolog, organisationskonsult och certifierad Metodcoach i Orangino Work som tillsammans med Ulla driver vidareutveckling av metodens tillämpningar.

 

Faciliterade workshops
Förändring och teamutveckling 
Få en handfast process startare 
Hantera olikheter i synsätt och förebygga konflikt
Snabbt få nya team "på banan"
Fördjupa och effektivisera teamens samarbete

Värdegrund och organisationskultur 
Tolka organisationens värdeord på teamnivå
Bygg en bättre feedback kultur
Följ upp medarbetarundersökningar

 

Forskningsvaliderad metod  
Orangino Work är vetenskapligt grundad. Den har dessutom validerats genom ett forskningssamarbete med Tomas Jungert, docent vid Psykologiska institutionen vid Lunds Universitet, som i många år forskat kring motivation kopplat till  "Self Determination Theory" (Deci & Ryan, 2000). Orangino Work har använts som intervention och resultatet påvisade att verktyget stimulerar medarbetares och teams inre motivation och förbättrar gruppklimatet.