Psykologiskt trygga team har större framgång.

Psykologiskt trygga team har större framgång.

Varför presterar trygga team allra bäst?

Trygga team utmärks av att alla i teamet vågar ifrågasätta, erkänna misstag och föra fram egna idéer. Och alla lyssnar på varandra. Då blir vi alla modigare så att vi både vågar rätta till fel och låta kreativitet och innovation flöda. För att ditt team ska bli modigare och tryggare behöver ni praktiskt träna teamwork. Läs mer om vår lättsamma och strukturerade metod som ni kan använda på egen hand i teamet.

Träna teamwork - vad ger det oss?

Ständig förändring och ett högt arbetstempo ställer stora krav på er kommunikationen i teamet. Det krävs att ni strukturerat och gemensamt arbetar med att utveckla er sociala förmåga. Det är viktigt att ni förstår varandras olika synsätt och att ni bekräftar varandra och stimulerar vars och ens kreativitet. Det kan ni göra på ett sätt som både är enkelt och ger kraftfulla resultat.

Så här blir era team produktiva snabbare!

Idag arbetar vi många gånger parallellt i flera team och som kollegor är vi ofta nya för varandra. Vi vet samtidigt hur viktigt trygghet är för att ett team ska vara produktivt. Men tiden för att bygga ett sådant klimat är alltid knapp. Då finns det verktyg som hjälper team i den processen och som forskning har visat ger snabb effekt.

Några av våra nöjda kunder

Några nöjda kunder

Lär dig hur du leder framgångsrikt teamwork

Bli diplomerad teamcoach Orangino Work

Vi erbjuder företaginterna kurser för grupper av ledare, coacher och HR-strateger. Kursen kan anpassas efter organisationens speciella behov. Deltagarna blir diplomerade teamcoacher Orangino Work kan sedan själva, med verktygets hjälp, träna och utveckla sina team.
I samverkan med kursarrangörer erbjuder vi även öppna kurser för dig som ledare, coach och konsult. Du blir diplomerad teamcoach Orangino Work och kan direkt börja skapa ett tryggare effektivare teamwork.

Ett ovanligt kul, konkret och dessutom validerat kommunikationsverktyg

Många organisationer har upptäckt att deras teamwork blir bättre genom att träna Orangino Work.

Ett ovanligt kul, konkret och dessutom validerat kommunikationsverktyg

Många organisationer har upptäckt att deras teamwork blir bättre genom att träna Orangino Work.

Vi kursledare som hjälper dig

att få optimal nytta av Orangino Work

Vi kursledare som hjälper dig

att få optimal nytta av arbetet med Orangino Work

Varmt välkommen att höra av dig!

+46 70 535 74 05

Varmt välkommen att höra av dig!

+46 70 535 74 05