Träningen som gör team högpresterande

Orangino Work är ett effektivt verktyg

Träningen som gör team högpresterande

Orangino Work är ett effektivt verktyg

Varför presterar trygga team bättre?

Trygga team är modigare. Det visar såväl aktuell forskning som olika undersökningar.  De teamen utmärks av att alla vågar göra sin röst hörd, man ifrågasätter, erkänner misstag och för fram sina idéer. Alla lyssnar på varandra och man talar ungefär lika mycket. Man rättar också till de fel som begås och får kreativitet och innovation att flöda. Men trygghet, mod och tillit är faktiskt något som varje team kan utveckla. Med vårt dialogverktyg, blir det enkelt för dig som är ledare eller konsult, att träna teamutveckling och göra ditt team modigare.

Varför behöver grupputveckling tränas?

Träning i dialog och feedback förbättrar teams sociala förmåga. Och därmed blir förutsättningarna för effektivt teamwork bättre. Mångfalden av kulturer, kunskap och erfarenhet som idag präglar team gör det ibland svårt att förstå varandra. Samtidigt som ökad komplexitet och snabb förändring ställer höga krav på öppen kommunikation och god social förmåga. Med Orangino Work ökar medvetenheten om och förståelsen för andras perspektiv och olikheter i synsätt. Arbetssättet är snabbt, engagerande och det ger konkret resultat.

Hur gör man nya team produktiva snabbare?

Arbetar ni i flera team samtidigt och ofta med kollegor som är nya för varandra?  Hur arbetar ni för att uppnå den psykologiska trygghet som krävs för att bli produktiva?  Forskning har visat, att vår metod hjälper team till ökad tillit.  Och att det snabbt och effektivt kan ge stor effekt.

Våra kunder säger så här

Nöjda kunder

Vill du göra er teamutveckling mer framgångsrik?

Bli diplomerad handledare i Orangino Work

Våra företaginterna kurser anpassas efter era behov. Deltagare är teamledare, projektledare, scrum masters, agila coacher och HR-strateger. De diplomerade handledarna tränar och utvecklar sedan på egen hand ert teamwork med hjälp av verktyget.
I samverkan med våra kursarrangörer erbjuder vi öppna kurser för dig som är ledare, coach eller konsult. Som diplomerad teamcoach Orangino Work kan du direkt börja träna ditt team eller dina uppdragsgivare för att skapa tryggare effektivare teamwork.

Effektiv teamutveckling

Upptäck hur snabbt ert teamwork förbättras när ni tränar med Orangino Work.

Teamutveckling som är enkel, effektiv och rolig

Upptäck hur snabbt ert teamwork förbättras när ni tränar med Orangino Work
Vi som lär dig handleda Orangino Work
Vi som lär dig handleda Orangino Work

Varmt välkommen att höra av dig!

Varmt välkommen att höra av dig!