Öka effekten av ert teamwork

Skapa psykologisk trygghet, vilja att lära nytt och beteendeförändring som ger bättre resultat. Dialogmetoden Orangino Work ger team ett kraftfullt verktyg för engagerande träning och konkret resultat.

Öka effekten av ert teamwork

Skapa psykologisk trygghet, vilja att lära nytt och beteendeförändring som ger bättre resultat. Dialogmetoden Orangino Work ger team ett kraftfullt verktyg för engagerande träning och konkret resultat.

Så tränar du teamet att både må bra och högprestera.

Bli Diplomerad Teamcoach Orangino Work

När ni bokar en intern kurs får era ledare, HR partners, scrum masters eller agila coacher träna på och lära sig att handleda verktyget. De får coachning och kan direkt skapa tryggare och bättre teamwork i sina egna team. Kursen blir också en energifylld utvecklings workshop. Kontakta oss berättar vi mer och ger er en offert.
Vår öppna endagskurs riktar sig till dig som är teamledare, agil coach, scrum master eller konsult. Du tränar på att handleda verktyget. Du kan direkt efter kursen använda verktyget för att driva bättre teamwork i ditt team eller hos uppdragsgivare.

Nyttan enligt några kunder

Nyttan enligt några kunder

Dialog med Orangino Work gör team tryggare och mer engagerade.

Dialog med Orangino Work gör team tryggare och mer engagerade.

Hur modigt är ditt team?

Trygga team är modigare och presterar bättre. De lyssnar på varandra och vågar komma med idéer och känner att de kan vara sig själva i teamet. Dessutom erkänner och lär de av sina misstag.

Lär dig att använda Orangino Work för att effektivt träna ditt team att bli ännu modigare.

Hur tränar ni teamwork?

Att mäta team utveckling ger insikt. Men förändring kräver träning. Och svårighet att samarbeta behöver inte bero på konflikt. Ofta grundar det sig i olika perspektiv och synsätt.

Träning i dialog och feedback gör det lättare att förstå varandra. Öppenhet för nya synsätt ökar viljan att förändra beteende. Lärande attityd gör samarbete roligare och effektivare.

Har du ont om tid?

Har du många projekt samtidigt? Leder du många olika team? Har du ha nytta av ett arbetssätt som öppnar upp kommunikationen? Som skapar trygghet och får i hop teamet så att ni snabbare blir produktiva?

Forskning visar hur metodiken I Orangino Work hjälper teamet och dig som ledare med detta.

Vill du öka teamets framgång?

Vill du öka teamets framgång?