Orangino Work skapar effektiva och psykologiskt trygga team

Dialogverktygets lekfulla och strukturerade träning kan du själv handleda

Orangino Work skapar effektiva och psykologiskt trygga team

Dialogverktygets lekfulla och strukturerade träning kan du själv handleda

Levererar trygga team bättre?

Trygga team är modigare visar aktuell forskning. Därför presterar de mer och bättre. De lyssnar på varandra, vågar komma med idéer och erkänna misstag. Orangino Work ger rolig effektiv träning som gör team modigare.

Kan man träna teamwork?

Olika perspektiv i ett team är spännande. Men det kan göra samarbetet svårare. Genom att praktiskt träna social förmåga och lärande attityd förstår man varandra bättre, blir öppna för att lära och ta in nya synsätt. Då blir teamwork enklare, roligare och mer effektivt.

Vad gör team produktiva snabbare?

Arbetar ni ofta i flera team samtidigt? Är kollegorna ofta nya för varandra? Forskning visar att vår metod gör team produktiva snabbare.

Några kundcitat

Några kundcitat

Vill du också skapa effektivare teamwork?

Bli Diplomerad Teamcoach Orangino Work

Boka en intern kurs för några av era ledare, HR partners, scrum masters och agila coacher. Den ger er samtidigt en energifylld utvecklingsworkshop. Deltagarna tränas och coachas och är direkt efter kursen redo att själva driva teamwork med verktyget i organisationens team. Dialogverktyg till samtliga ingår. Maila oss om en offert.
Gå en öppen kurs om du är teamledare, agil coach, scrum master eller konsult. Den lär dig hur du tränar teamwork i ditt team eller hos din uppdragsgivare med verktyget Orangino Work. Verktyget ingår i kursavgiften.

Orangino Work gör teamutveckling lekfull och engagerande

Upptäck hur ert resultat förbättras med effektivare teamwork

Orangino Work gör teamutveckling lekfull och engagerande

Upptäck hur ert resultat förbättras med effektivare teamwork

Maila så berättar vi mer om nyttan du kan ha av Orangino Work

Varmt välkommen att höra av dig!