Tryggare team. Effektivare teamwork. Bättre resultat.

Effekterna som teamet uppnår av att träna med Orangino Work.

Tryggare team. Effektivare teamwork. Bättre resultat.

Effekterna som team uppnår av att träna med Orangino Work.

Dialogverktyget för framgångsrikt teamwork

Lär dig handleda Orangino Work

När ni bokar en intern kurs får era ledare, HR partners, scrum masters eller agila coacher träna på och lära sig att handleda verktyget. De får coachning och kan direkt skapa bättre teamwork i sina egna team. Kursen blir också en energifylld utvecklings workshop. Kontakta oss berättar vi mer och ger er en offert.
Vår öppna endagskurs riktar sig till dig som är teamledare, agil coach, scrum master eller konsult. Du tränar på att handleda verktyget. Du kan direkt efter kursen använda verktyget för att driva bättre teamwork i ditt team eller hos uppdragsgivare.

Våra kunder säger

Våra kunder säger

Lekfull och fokuserad teamutveckling som gör ert teamwork effektivare

Med Orangino Work blir hela teamet engagerat.

Lekfull och fokuserad teamutveckling som gör ert teamwork effektivare

Med Orangino Work blir hela teamet engagerat.

Levererar trygga team bättre?

Trygga team är modigare än andra team visar aktuell forskning. De lyssnar på varandra, vågar komma med idéer och erkänna sina misstag.  Därför presterar de bättre. Orangino Work erbjuder rolig effektiv träning som gör teamet modigare.

Varför tränar man teamwork?

Olika perspektiv i ett team är både spännande och kan göra att samarbetet blir svårare. Men om teamet praktiskt tränar social förmåga och lärande attityd förstår man varandra bättre, blir öppna för att lära och ta in nya synsätt. Det leder till att teamwork blir enklare, roligare och mer effektivt.

Kan team bli produktiva snabbare?

Arbetar ni ofta i flera team samtidigt? Är kollegorna ofta nya för varandra? Forskning visar att vår metod gör team produktiva snabbare.

Låt oss prata om hur Orangino Work kan skapa nytta i era team.

Låt oss prata om hur Orangino Work kan skapa nytta i era team.