Bokningsvillkor för kurs i effektiv teamdialog

När du bokat din kurs får du per mail bekräftelse och information inför kursen. Samtliga priser gäller exklusive moms.

För öppen kurs i vår regi gäller

Kursen räknas som bindande för deltagarens företag eller organisation när bekräftelse mail skickats. Vi fakturerar dig en vecka före kursen med betalningsvillkor 20 dagar.

Du kan boka om eller boka av kursen utan kostnad upp till 21 dagar innan kursstart. Detta ska ske skriftligt per mail till oss. Vid avbokning kortare än 21 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Din plats kan däremot överlåtas till kollega i samråd med oss. Vid sjukdom ska giltigt läkarintyg presenteras.

Om lärare blir sjuk förbehåller sig Orangino AB rätten att byta lärare alternativt byta kursdatum.

Om en kurs skulle ställas in har du möjlighet boka nästa öppna kurs i vår regi eller krediteras betald kurs. Övrig kompensation utgår ej.

För företagsintern kurs i vår regi gäller

Kursen räknas som bindande när företaget skriftligt bokat och bekräftelse mail skickats ut.

Företagsintern kurs kan kostnadsfritt avbokas upp till 21 dagar före kursstart, avbokning 20-15 dagar före kursstart debiteras med 30 %  avbokning därefter debiteras med hela kostnaden.

Om lärare blir sjuk eller av annan anledning ej kan genomföra kursen förbehåller sig Orangino AB rätten att byta lärare alternativt  i samråd med er flytta kursdatum. Övrig kompensation utgår ej.