Intern kurs – heldag

Diplomerad Teamcoach

Orangino Work

Dialogmetoden Orangino Work erbjuder dig som ledare konkreta verktyg för att utveckla tryggt och effektivt samarbete i ditt team.  Interna kurser har visat sig ge extra goda resultat och öka effekten av verktyget med en socialt trygg miljö präglad av tillit, öppenhet och respekt. När flera i er organisation utbildas i verktyget kan de utbyta erfarenheter och löpande stötta varandra med minskad sårbarhet vid organisationsförändring. Interna kurser ges på plats hos er, på överenskomna datum och kan självklart anpassas efter era specifika behov.

KURSRESULTAT

Kursen ger dig kunskap om metoden, verktyg och övningar samt om den forskning som metoden bygger på. Du har även ett förberett underlag för din första egna workshop. Efter avslutad kurs får du ett diplom som kvalitetssäkrad användare av Orangino Work.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till ledare, chefer och hr-strateger (t ex teamledare, linje- och mellanchefer och projektledare) som vill skapa ett mer framgångsrikt teamwork genom att:

 • odla öppen kommunikation och ett tryggt socialt klimat
 • träna teamets sociala förmågor
 • öka motivation och prestationsförmåga i teamet

Om kursen:

Kursen, som är upplevelsebaserad, genomförs under en intensiv och engagerande heldag. Korta teoretiska pass ger dig bakgrund till metoden och forskningen bakom. Du får insikt om varför effektivt teamwork blivit så viktigt och hur du får teamet att prestera bättre tillsammans. Under de praktiska övningspassen får du både delta själv och träna på att handleda team. Du lär dig hur du stimulerar lärande attityd, motiverande feedback och öppen kommunikation. Avslutningsvis får du coachning för hur du lägger upp dina egna workshops.

Ur kursinnehållet:

 • Att leda framgångsrikt teamwork
 • Reflektera, lyssna och få nya perspektiv
 • Om metod och verktyg Orangino Work
 • Effektiva dialog- och feedbackövningar
 • Hur du handleder Orangino Work
 • Praktisk träning att delta i och handleda workshops
 • Forskningsvaliderade resultat av Orangino Work
 • Förbered din första egna workshop

Kontakta oss för kostnadsförslag och praktisk information.

Hela verktyget Orangino Work ingår i kursen

Interna kurser ges på svenska och engelska. Det kompletta verktyget Orangino Work (enligt vald språkversion) samt kursdokumentation ingår:
Orangino Work arbetsbox; 220 definierade beteendekort och skattningsverktyg (fysisk box).
Designade övningar och workshopupplägg utförligt beskrivna (PDF).
Reflektions-/aktivitetsmaterial för uppföljning av workshops (PDF).
Pedagogiskt handledarstöd för att enkelt komma igång (PDF).