Lunds universitets forskning på Orangino Work

har vetenskapligt bevisat verktygets effekter

Studien visade signifikanta förbättringar avseende

  • Inre motivation
  • Psykologisk trygghet
  • Social förmåga

 

Resultatet är publicerat i vetenskapliga tidskriften Applied Psychology (2017).

Orangino Work Forskning

Ökad psykologisk trygghet och inre motivation

Lunds Universitet har forskat på vilket resultat det ger när team tränar med Orangino Work. Docent Tomas Jungert ledde studien där stora skandinaviska organisationer deltog. De interna HR-strategerna utbildades och handledde sedan träning med verktyget i sina organisationers team.

Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) påvisade att ökningen av psykologisk trygghet och inre motivation var signifikant.

 

Lunds universitets pressrelease om studien

Metodens forskningsbas

Daniel Kahneman, professor i psykologi  och nobelpristagare 2002. Metoden utgår från hans teori  om hur jämbördig dialog skapas. Den tillvaratar vidare hans teori om hur hjärnan optimalt kan kombinera intuitivt och reflekterande tänkande.
Edgar Schein, professor emeritus vid MIT Sloan School, organisationsforskar pionjär vars teorier är grunden för verktygets beteendebas. Orangino Works’ grundare Ulla Osterman har studerat för Schein och exempel på hans verk är ”Organisational Culture and Leadership”.
Amy Edmondson, professor vid Harvard Business School visar hur psykologisk trygghet kombinerat med höga krav skapar högpresterande och välmående team. Hennes forskning visar även på att kreativitet och utveckling bygger på öppenhet att upptäcka och rätta till fel.
Brené Brown, professor vid University of Houston, visar på att när mod steg för steg utveckla i team skapas en solid grund för prestation, välmående och hållbar utveckling. Träning med Orangino Work erbjuder team möjlighet att kontinuerligt öka sitt mod.