Vetenskapligt validerad effekt

Lunds universitet har forskat på Orangino Work

Signifikant förbättring

  • inre motivation
  • psykologisk trygghet
  • social förmåga

Psykologisk trygghet och inre motivation ökade

Lunds Universitet har i en experimentell studie forskat på resultatet av Orangino Work. Docent Tomas Jungert ledde studien. Team i stora skandinaviska organisationer deltog. Deras HR-strateger fick gå kurs och tränade sedan sina team med verktyget.

Med Self Determination Theory som teoribas (Deci & Ryan, 2000), kunde påvisas att psykologisk trygghet och inre motivation signifikant ökat. Resultatet är publicerat i den vetenskapliga tidskriften Applied Psychology(2017).

Lunds universitets pressrelease om studien

Forskning bakom metod och verktyg

Daniel Kahneman, professor i psykologi  och nobelpristagare 2002. Metoden utgår från hans teori  om hur jämbördig dialog skapas. Den tillvaratar vidare hans teori om hur hjärnan optimalt kan kombinera intuitivt och reflekterande tänkande.
Edgar Schein, professor emeritus vid MIT Sloan School, organisationsforskar pionjär vars teorier är grunden för verktygets beteendebas. Orangino Works’ grundare Ulla Osterman har studerat för Schein och exempel på hans verk är ”Organisational Culture and Leadership”.
Amy Edmondson, professor vid Harvard Business School visar hur psykologisk trygghet kombinerat med höga krav skapar högpresterande och välmående team. Hennes forskning visar även på att kreativitet och utveckling bygger på öppenhet att upptäcka och rätta till fel.
Brené Brown, professor vid University of Houston, visar på att när mod steg för steg utveckla i team skapas en solid grund för prestation, välmående och hållbar utveckling. Träning med Orangino Work erbjuder team möjlighet att kontinuerligt öka sitt mod.