Vetenskapligt validerade effekter

när Lunds universitet forskade på Orangino Work

Signifikant förbättring

  • inre motivation
  • psykologisk trygghet
  • social förmåga

Teamens psykologiska trygghet och inre motivation ökade

Lunds Universitets använde Orangino Work som intervention i en experimentell studie. Docent Tomas Jungert ledde den och tre stora skandinaviska organisationer deltog. HR-strateger utbildades och tränade sina team med hjälp av verktyget.

Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) som låg till grund för studien, påvisade signifikant ökad psykologisk trygghet och inre motivation i experimentteamen. Resultatet publicerat 2017 i Applied Psychology.

Lunds universitets pressrelease om studien

Teorierna metoden bygger på

Daniel Kahneman, professor i psykologi  och nobelpristagare 2002. Verktyget bygger på Kahnemans’ teori hjärnans tankesystem och använder dessa för att optimalt kombinera intuitivt med reflekterande tänkande.  Dialogprocessen utgår även från hans teori om hur jämbördig dialog skapas.
Edgar Schein, professor emeritus vid MIT Sloan School, är pionjär inom organisationsforskning med bl a ”Organisational Culture and Leadership”. Grundaren Ulla Osterman har studerat för Schein, vars teorier är basen för urval av beteenden för Orangino Work.
Amy Edmondson, professor vid Harvard Business School. Hennes forskning visar att det är psykologisk trygghet kombinerat med höga krav som skapar högpresterande och välmående team. Den visar även på vikten av att upptäcka och rätta till fel för att skapa utveckling.
Brené Brown, professor vid University of Houston, har satt rampljus betydelsen av sårbarhet och mod inom arbetslivet. Brown visar på vikten av att steg för steg utveckla mod i team och organisationer, för att skapa en solid grund för prestation, välmående och hållbar utveckling.