Vetenskapligt påvisat resultat

Lunds universitet har forskat på Orangino Work.

Studien påvisade

  • högre inre motivation
  • större psykologisk trygghet
  • ökad samarbetskompetens

Både medarbetarnas inre motivation och teamens psykologiska trygghet ökade.

Forskningsstudien använde Orangino Work som intervention. Interna handledare i tre stora organisationer utbildades i metoden. De faciliterade övningarna i team i sina organisationer. Docent Tomas Jungert vid Lunds universitet ledde studien som utvärderades enligt Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000).

Studien visade på signifikant ökad psykologisk trygghet och inre motivation i experiment team jämfört med kontroll team. Forskningen är validerad och publicerad 2017 i vetenskapliga tidskriften Applied Psychology.

Lunds universitets pressrelease om studien

Teorigrunden

för Orangino Work
Nobelpristagare D. Kahnemans teori om hjärnans tankesystem är beskrivna i boken ”Thinking fast and slow”. Orangino Works dialogprocess har utformats enligt hans syn på hur jämbördig dialog skapas genom att den kombinerar och optimerar intuitivt med reflekterande tänkande.
Professor Edgar Schein är professor emeritus vid MIT Sloan School inom organisationskultur. Hans teorier i bl a ”Organisational Culture and Leardership” utgör grund för verktygets bas av definierade arbetsbeteenden.
Amy Edmondson, professor vid Harvard Business School myntade begreppet psykologisk trygghet. I ett sådant klimat vågar alla ifrågasätta, erkänna misstag och komma med idéer. Hennes forskning och boken “The fearless organization” påvisar hur trygghet är grunden för hög prestation.
Brené Brown, professor vid University of Houston satte rampljus på att känslor som sårbarhet, skam, mod och tillit är betydelsefulla även i arbetslivet. Browns teorier är viktiga synsätt i arbetet med Orangino Work.