Vetenskapligt påvisade resultat med Orangino Work

Forskare vid Lunds universitet har nyligen studerat vad som händer i arbetsteam som tränar dialog med verktyget Orangino Work.
I studien ”Dialogövningars påverkan på inre motivation och gruppklimat i team” fick de deltagande teamen dialogträna med hjälp av Orangino Work. Interna handledare från de tre deltagande organisationerna fick handledarutbildning i Orangino Work och ledde workshopar med de 26 arbetsteam som ingick i studien. Docent Tomas Jungert vid Lunds universitet ledde denna forskning med mätningar enligt motivationsteorin Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000). Det är unikt att resultatet av ett kommunikationsverktyg på detta sätt valideras och publiceras såsom studien i Applied Psychology 2017.

Resultatet visar att dialogträningen leder till:

  • signifikant bättre laganda och relationer
  • ökad inre motivation
  • ett psykologiskt tryggare gruppklimat
  • ökad teamkompetens och motivation att utföra sina arbetsuppgifter

I studien ”Dialogövningars påverkan på inre motivation och gruppklimat i team” fick de deltagande teamen dialogträna med hjälp av Orangino Work. Interna handledare från de tre deltagande organisationerna fick handledarutbildning i Orangino Work och ledde workshopar med de 26 arbetsteam som ingick i studien. Docent Tomas Jungert vid Lunds universitet ledde denna forskning med mätningar enligt motivationsteorin Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000). Det är unikt att resultatet av ett kommunikationsverktyg på detta sätt valideras och publiceras såsom studien i Applied Psychology 2017.

Resultatet visar att dialogträningen leder till:

  • signifikant bättre laganda och relationer
  • ökad inre motivation
  • ett psykologiskt tryggare gruppklimat
  • ökad teamkompetens och motivation att utföra sina arbetsuppgifter

Teorierna bakom Orangino Work:

Nobelpristagare D. Kahnemans teori om hjärnans två system av intuitivt tänkesätt och reflekterande tänkesätt. Dessa kombineras och optimeras i dialogprocessen Orangino Work.
Professor Edgar Schein, vars teori om organisationskultur är mycket etablerad och utgör grunden för metodens bas av arbetsbeteenden.

Teorierna bakom Orangino Work:

Nobelpristagare D. Kahnemans teori om hjärnans två system av intuitivt tänkesätt och reflekterande tänkesätt. Dessa kombineras och optimeras i dialogprocessen Orangino Work.
Professor Edgar Schein, vars teori om organisationskultur är mycket etablerad och utgör grunden för metodens bas av arbetsbeteenden.

Tips på andra studier om teamwork och högpresterande team

Harvard Business School-professorn Amy Edmondsson påvisade 1999 i ”Psychological Safety and Learning Behaviors in Work Teams”, att det som mest utmärker högpresterande team är psykologisk trygghet.

Googles stora undersökning av företagets egna högpresterande team, Aristoteles, som publicerades 2016 bekräftade också att det socialt trygga gruppklimatet är teamets viktigaste framgångsfaktor.

Metastudien av Desmond McEwan et al., ”The Effectiveness of Teamwork Training on Teamwork Behaviors and Team Performance” visar på hur praktisk träning i teamwork effektivt ökar teams prestationer.