Bli Diplomerad Teamcoach och träna ditt eget team

Gå vår digitala lärarledda och interaktiva endagskurs

Bli Diplomerad Teamcoach och träna ditt eget team

Gå vår digitala lärarledd och interaktiva endagskurs

Kursen ger dig

Du lär dig ett verktyg som stärker ert teamwork och förmågan att skapa resultat.

Endagskursen är digital och lärarledd, engagerande och interaktiv.

Kursen ger gedigen praktisk träning där du både får delta i och handleda övningar med Orangino Work. På kursen förbereder du en workshop för ditt team och får individuell coachning för att direkt kunna dra nytta av verktyget.

Verktyget Orangino Work ingår i din kursavgift och du blir diplomerad Teamcoach.

I kursavgiften ingår

 • Digitalt lärarledd endagskurs
 • Komplett verktygslåda Orangino Work
  • fysisk arbetsbox
  • användarguide för handledare
  • dialog-och feedback övningar
  • material för teamets uppföljning
 • Kursdokumentation
 • Individuell coachning digitalt
 • Diplom Teamcoach

Verktyget Orangino Work ingår i kursavgiften
finns på svenska och engelska
Fysisk arbetsbox med 220 definierade beteenden och 16 skattningsverktyg.
Strukturerade dialog- och feedbackövningar i ett spelformat
Uppföljningsmaterial för teamets reflektioner och aktiviteter
Användarguide för handledare