Lär dig vårt effektiva verktyg som förbättrar ert teamwork

Handledarkurs för dig som ledare, coach och konsult.

Lär dig vårt effektiva verktyg som förbättrar ert teamwork

Handledarkurs för dig som ledare, coach och konsult.

Detta ger kursen

Du lär dig teamutveckling i sin effektivaste form. Att stimulera social förmåga, öppen kommunikation och lärande attityd i ditt team.

Korta teoripass lär dig verktygets beteendebas, dialogprocess och övningar samt om forskning och effekter. Du får insikt i hur du med metoden tillvaratar reflektion, aktivt lyssnande samt bygger tillit och trygghet. I praktiska övningar får du både delta och träna på att handleda. Som avslutning coachas du att förbereda en egen workshop som direkt skapar nytta för ditt eget team.

Kursinnehåll:

  • Framgångsrikt teamwork
  • Metoden och verktyget
  • Dialog-, feedbackövningar
  • Träning; delta och handleda
  • Forskning på verktyget
  • Få optimal effekt och nytta
  • Förbered din egna workshop

Ett komplett verktyg ingår
Orangino Work på kursspråket ingår i avgiften. Öppna kurser ges på svenska och de interna även på engelska.
Fysisk box med 220 arbetsbeteenden med definitioner, 16 uppsättningar skattningsverktyg.
Pdfer med designade dialog- och feedback övningar samt upplägg av workshops.
Pdfer med material för teamets uppföljning med vidare reflektion och aktiviteter.
Pdfer med pedagogiskt handledarstöd och fördjupning.