Diplomerad Teamcoach Orangino Work

Företagsintern kurs

Kursen ger ett suveränt verktyg för teamutveckling och förändring. Deltagarna kan genast dra nytta av det i sina team för att skapa:

 • psykologiskt tryggare klimat
 • motiverande feedback
 • ökad social förmåga i teamet
 • framgångsrikt beteende

På kursen lär sig deltagarna verktyget och får praktiskt träna på att delta i och handleda övningarna. De får förbereda egna workshops i sina team och får individuell coachning för detta.

De interna kurserna blir värdefulla gemensamma utvecklings workshopar, där dialogövningarna med kollegor ger ett spännande erfarenhetsutbyte och lärande. När många ledare i olika team tillämpar verktyget i en organisationen ökar medvetenheten för olika perspektiv. Dessutom tar ledare då ofta hjälp av varandra för att facilitera träning i teamet.

Upplägget anpassas efter era behov och önskemål. Vi håller kurserna på svenska eller engelska. Verktyget på kursspråket till samtliga deltagare ingår.

”Orangino Work är en tillgänglig, avväpnande och rolig metod. Även grupper med bra relationer har stor nytta av verktyget. Kursen gör det lätt att ta till sig verktyget. Kommunikationen blir enklare och tydligare.”

HR-strateg som deltog på intern kurs

”En så fantastiskt bra kurs där vi tillsammans fick prata om det som faktiskt är relevant för vår organisations nutid och framtid.”

Ronnie Schmidt, Generalsekreterare på Kodcentrum

”Bra också att vi på kursen fick träna tillsammans.”

Ulrika Karlsson, Enhetschet Operativ HR, Lantmäteriet

”Kursen gav praktisk träning - inte bara utbildning. Därför fanns ingen tröskel för att komma igång i våra egna team.”

Karolina Rybak, Operations Director, Stratiteq Sweden AB

DETTA GER KURSEN

Du kan direkt börja utveckla ert eget teamwork. Du har kunskap om verktyget, tränat på övningarna och hur du handleder. Under kursen har du förberett underlaget för din egen workshop.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som är konsult inom ledarskap eller IT, agil coach, team- eller projektledare, scrum master, HR-strateg eller enhetschef och vill ha ett konkret verktyg för att träna teamwork och motiverande feedback.

KURSINNEHÅLL

 • Framgångsrikt teamwork
 • Om metod och verktyg
 • Dialog-, feedbackövningar
 • Träning; delta och handleda
 • Forskningvaliderade effekter
 • Få optimal effekt och nytta
 • Förbered din egna workshop

Verktyget Orangino Work
Finns både på svenska och engelska.
Den fysiska arbetsboxen med 220 definierade arbetsbeteenden och med 16 uppsättningar av skattningsverktygen.
Dialog- och feedback övningar designade för korta och energigivande workshopar.
Dialogerna följs upp med reflektion och aktivitet för utveckling
Pedagogiskt stöd hur du som handledare driver processen steg för steg

Licenserade kursledare

Ulla_rund

Ulla Osterman

Ann_rund

Ann Epstein

Sara_rund

Sara Bern