Diplomerad Teamcoach Orangino Work

Effektiv Teamdialog företagsintern kurs

På kursen får deltagarna

 • lära sig verktyget och hur de använder det.
 • praktiskt träna på att handleda övningarna.
 • lära sig hur de når resultat med verktyget
 • uppdatering på forskning om teamwork
 • förbereda workshop med sitt eget team
 • individuell startcoachning

 

Varje deltagare får en uppsättning av verktyget och blir Diplomerad Teamcoach. Vi håller kurs på  svenska och engelska. Efter kursen är deltagaren redo att direkt använda verktyget i sitt team för att skapa beteendeförändring och utveckling.

 

Fördel med “Effektiv Teamdialog” som företagsintern kurs

 • Kursen blir samtidigt en utvecklings workshop
 • Deltagarna får ett lärande utbyte sinsemellan
 • Bygger kollegial gemenskap
 • När flera team använder verktyget ökar effekten
 • Kan sedan handleda i varandras team

”Orangino Work är en tillgänglig, avväpnande och rolig metod. Även grupper med bra relationer har stor nytta av verktyget. Kursen gör det lätt att ta till sig verktyget. Kommunikationen blir enklare och tydligare.”
HR-strateg i statligt företag

 

”En så fantastiskt bra kurs där vi tillsammans fick prata om det som faktiskt är relevant för vår organisations nutid och framtid.”
Ronnie Schmidt
Generalsekreterare, Kodcentrum

 

”Bra också att vi på kursen fick träna tillsammans.”
Ulrika Karlsson
Enhetschef Operativ HR, Lantmäteriet

 

KURSMÅL

Deltagarna kan direkt köra i sina egna team genom att ha lärt sig handleda verktyget samt förberett sina dialog workshopar.

KURSEN VÄNDER SIG TLL

 • Team- eller projektledare
 • Agil coach
 • Scrum master
 • Enhetschef
 • Konsult inom ledarskap eller IT
 • HR-strateg

KURSINNEHÅLL

 • Teamwork som framgångsfaktor
 • Trygga team är effektivare
 • Verktygets delar
 • Övningar i dialog och feedback
 • Träning att handleda
 • Forskningsbevisad effekt
 • Förbered din egna workshop

Detta är verktyget
Den fysiska arbetsboxen med 220 definierade arbetsbeteenden och med 16 uppsättningar av skattningsverktygen.
Strukturerade övningar i dialog och feedback i ett spelformat
Uppföljningsmaterial för teamets reflektioner och aktiviteter
Pedagogiskt stöd hur du som handledare driver processen steg för steg
Finns i svensk och engelsk version

Våra kursledare

Ulla Osterman, Grundare

Ulla Osterman

Ann Epstein, Orangino Work, Rund

Ann Epstein

Sara Bern, Orangino Work, Rund

Sara Bern