Vi på Orangino Work

Vår vision är att alla arbetsplatser ska vara trygga och hållbart effektiva för dig som ledare, dina teamen och organisationen. Och vi tror att vår metod är ett bra stöd för att nå detta.

Vi som licensierade kursledare har utbildat hundratals handledare i Orangino Work. Dessa teamledare och interna eller externa konsulter handleder workshops för sina olika team och skapar nytta hjälp av metoden. Genom en nära samverkan med några forskare håller vi oss uppdaterade inom gränssnittet av hjärnforskning och organisationspsykologi.

Vi på Orangino Work

Vår vision är att arbetsplatsen ska vara trygg och hållbart effektiv för dig som ledare, dina team och organisationen. Och vi tror att vår metod är ett bra stöd för att nå detta.

Vi som licensierade kursledare har utbildat hundratals handledare i Orangino Work. Dessa teamledare och interna eller externa konsulter handleder workshops för sina olika team och skapar nytta hjälp av metoden. Genom en nära samverkan med några forskare håller vi oss uppdaterade inom gränssnittet av hjärnforskning och organisationspsykologi.

Våra licensierade kursledare

Kursledarna handleder även workshops.
ulla_osterman_w

Ulla Osterman

Grundare och vd
Ulla har utvecklat metoden Orangino Work. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, erfaren organisationskonsult som framgångsrikt drivit förändringsprojekt i organisationer inom både offentlig verksamhet och näringsliv. Ulla har i många år gästföreläst på Handelshögskolan i Stockholms Masterprogram om dialog och feedback.

ulla@oranginowork.com
+46 70 535 74 05

Sara_Bern2

Sara Bern

Kurs- och workshopledare
Sara är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är konsult med internationell ledarerfarenhet från IT/Telecom branschen. Hon har lång erfarenhet av agila arbetssätt, såväl från arbetet som Agil Coach som med Agilt Ledarskap. Sara leder workshops med Orangino Work t ex som del i en retrospektiv och för att utveckla teams kommunikativa förmåga och öppenhet.

sara@oranginowork.com
+46 70 656 31 20

Ann

Ann Epstein

Kurs- och workshopledare
Ann är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är en erfaren chefsutbildare med omvittnad pedagogisk och kommunikativ förmåga. Ann har en bakgrund inom kommunikation och egen chefserfarenhet både inom kommunal och privat sektor. Som workshopledare använder hon ofta  ofta Orangino Work för att öka gruppernas tillit och förståelse för varandras synsätt.

ann@oranginowork.com
+46 70 630 63 07

Forskarna vi samverkar med

Tomas-Jungerts-1-600x560

Tomas Jungert

Docent vid institutionen för psykologi, Lunds universitet
Tomas forskning är specialiserad på studier enligt motivationsteorin Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000). Det är en teori som förklarar de psykologiska processer som får individer och team att fungera optimalt, vad gäller såväl välmående som effektivitet. Tomas ledde forskningsstudien med Orangino Work som interventionsverktyg. Han har också forskat på kollegial feedback, där studier inom skola och vård har visat på den stora betydelse feedback medarbetare emellan har för prestation.
Kristian_ny

Kristian Molander Söderholm

Psykolog och Doktorand vid Göteborgs universitet
Kristian forskar inom strategisk arbetsmiljö vid Göteborgs universitet och La Sapienza University i Rom. Han har tidigare drivit stora projekt inom förändringsledning  och varit delaktig i utveckling av nya tillämpningar av metoden Orangino Work.

Vill du också bli handledare i Orangino Work?

Vi vill att nätverket av utbildade handledare växer, och att ännu fler får ta del av vår samlade kunskap och erfarenhet samt sprider konceptet bidrar till nytta och arbetsglädje i team inom olika organisationer. Vi ser fram emot att du kontaktar oss!

Varmt välkommen att höra av dig!

+46 70 535 74 05