Vi på Orangino Work

Vi drivs av att kunna bidra till arbetsplatser än mer präglas av öppenhet, mod och vilja att utvecklas. Där alla bidrar för att förverkliga både sin egen strävan och organisationens mål. Handledare utbildare vi för att de genom att träna med Orangino Work ska utveckla sina team i den andan.  Och vi samverkar med forskare för att ta del av nya rön kring hur vi  och våra hjärnor fungerar och för att använda metoden på ännu bättre och mer lärande sätt.

Vi på Orangino Work

Vi drivs av att kunna bidra till arbetsplatser än mer präglas av öppenhet, mod och vilja att utvecklas. Där alla bidrar för att förverkliga både sin egen strävan och organisationens mål. Handledare utbildare vi för att de genom att träna med Orangino Work ska utveckla sina team i den andan.  Och vi samverkar med forskare för att ta del av nya rön kring hur vi  och våra hjärnor fungerar och för att använda metoden på ännu bättre och mer lärande sätt.
Ulla Osterman, Grundare

Ulla Osterman

Grundare och VD
Ulla är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Som organisationskonsult har hon framgångsrikt drivit förändringsprojekt i organisationer inom både offentlig verksamhet och näringsliv. Ulla har i många år gästföreläst på Handelshögskolan i Stockholms Masterprograms om dialog och feedback och har, baserat på forskning inom både neuroscience och organisationteori utvecklat metoden och verktyget Orangino Work.

ulla@oranginowork.com
+46 70 535 74 05

Ann Epstein – Orangino Work

Ann Epstein

Licensierad kursledare
Ann är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är en erfaren chefsutbildare med omvittnad pedagogisk och kommunikativ förmåga. Ann har en bakgrund inom kommunikation och egen chefserfarenhet både inom kommunal och privat sektor. Som workshopledare använder hon ofta  ofta Orangino Work för att öka gruppernas tillit och förståelse för varandras synsätt.

ann@oranginowork.com
+46 70 630 63 07

Sara Bern – Orangino Work

Sara Bern

Licensierad kursledare
Sara är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är konsult med internationell ledarerfarenhet från IT/Telecom branschen. Hon har lång erfarenhet av agila arbetssätt, såväl från arbetet som Agil Coach som med Agilt Ledarskap. Sara leder workshops med Orangino Work t ex som del i en retrospektiv och för att utveckla teams kommunikativa förmåga och öppenhet.

sara@oranginowork.com
+46 70 656 31 20

Forskarsamverkan

Tomas Jungerts

Tomas Jungert

Docent vid institutionen för psykologi, Lunds universitet
Tomas forskning är specialiserad på studier enligt motivationsteorin Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000). Det är en teori som förklarar de psykologiska processer som får individer och team att fungera optimalt, vad gäller såväl välmående som effektivitet. Tomas ledde forskningsstudien med Orangino Work som interventionsverktyg. Han har också forskat på kollegial feedback, där studier inom skola och vård har visat på den stora betydelse feedback medarbetare emellan har för prestation.
Kristian – Orangino Work

Kristian Molander Söderholm

Doktorand Göteborgs universitet
Kristian är legitimerad psykolog och forskar inom strategisk arbetsmiljö vid Göteborgs universitet och La Sapienza University i Rom. Han har som organisationskonsult drivit stora projekt inom förändringsledning .

Vill du också bli handledare i Orangino Work?

Nätverket av handledare växer ständigt. Som Diplomerad Teamcoach blir du en del av det. Som erfaren handledare kan du vidareutbilda dig och bli licensierad kursledare.

Vi ser fram emot att höra från dig!