Vi på Orangino Work

Orangino konceptet bygger på att skapa goda samtal för att utvecklas tillsammans. Det handlar om att utveckla ett gemensamt språk, sätta ord på och låta olika erfarenheter mötas. Vidare att ta in nya perspektiv genom att nyfiket lyssna, tillvarata olika synsätt och erfarenheter och låta all förändring börja med vad vi vill bevara. Morgondagens resultat skapas av vad vi lär oss idag.

Vi vill bidra till arbetsplatser präglade av öppenhet, mod och vilja att utvecklas. De hundratals handledare, som vi utbildat i Orangino Work, utvecklar sina team i den andan.  Vi  samverkar med forskare och tar även del av forskning kring hjärnan och människan som social varelse.

Vi stödjer gärna ideella organisationer med pro bono insatser för utbildning och material. Exempel på en organisation där vi kunnat ge stöd är Yennenga Progress. Det är ett kompetensnätverk för hållbar och långsiktig utveckling i världen, med främst fokus på Burkina Faso i Afrika.
Om ni är en ideell organisation hör av er till oss med ett mail angående önskad insats.

Vi på Orangino Work

Orangino konceptet bygger på att skapa goda samtal för att utvecklas tillsammans. Det handlar om att utveckla ett gemensamt språk, sätta ord på och låta olika erfarenheter mötas. Vidare att ta in nya perspektiv genom att nyfiket lyssna, tillvarata olika synsätt och erfarenheter och låta all förändring börja med vad vi vill bevara. Morgondagens resultat skapas av vad vi lär oss idag.

Vi vill bidra till arbetsplatser präglade av öppenhet, mod och vilja att utvecklas. De hundratals handledare, som vi utbildat i Orangino Work, utvecklar sina team i den andan.  Vi  samverkar med forskare och tar även del av forskning kring hjärnan och människan som social varelse.

Vi stödjer gärna ideella organisationer med pro bono insatser för utbildning och material. Ett exempel är Yennenga Progress, ett kompetensnätverk för hållbar och långsiktig utveckling i världen, med främst fokus på Burkina Faso i Afrika. Om ni är en ideell organisation hör av er till oss angående önskad insats.

Grundare och kursledare

Ulla Osterman

Grundare och VD
Ulla är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Som organisationskonsult har hon framgångsrikt drivit förändringsprojekt i organisationer inom både offentlig verksamhet och näringsliv. Ulla har i många år gästföreläst på Handelshögskolan i Stockholms Masterprograms om dialog och feedback och har, baserat på forskning inom neuroscience och organisationsteori utvecklat metod och verktyg Orangino Work.

ulla@oranginowork.com
+46 70 535 74 05

Ann Epstein – Orangino Work

Ann Epstein

Licensierad kursledare
Ann är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är en erfaren chefsutbildare med omvittnad pedagogisk och kommunikativ förmåga. Ann har en bakgrund inom kommunikation och egen chefserfarenhet både inom kommunal och privat sektor. Som workshopledare använder hon ofta  ofta Orangino Work för att öka gruppernas tillit och förståelse för varandras synsätt.

ann@oranginowork.com
+46 70 630 63 07

kursledare Orangino Work

Arne Åhlander

Licensierad kursledare
Arne Åhlander är licensierad kursledare Orangino Work. Han leder våra Teamcoach kurser med inriktning på IT-branschen. Arne arbetar som management konsult, coach och utbildare i egna bolaget Aqqurite. Agile, Lean och processförbättring är tongivande inslag i Arnes arbete med kundernas ledningsgrupper. Arne har 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom IT och telecom-sektorn samt programvaruutvecklande företag. Hans erfarenheter omfattar företagsledning, produktledning samt konsulttjänster inom dessa områden. Arne är även Certified Scrum Trainer (CST),Training from the Back of the Room (TBR) Certified Trainer, Agile Lean Leadership Trainer och tidigare Management 3.0 Licensed Facilitator.

arne.ahlander@aqqurite.se
+46 70 5443007

Forskarsamverkan

Tomas Jungerts

Tomas Jungert

Docent vid institutionen för psykologi, Lunds universitet
Tomas forskning är specialiserad på studier enligt motivationsteorin Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000). Det är en teori som förklarar de psykologiska processer som får individer och team att fungera optimalt, vad gäller såväl välmående som effektivitet. Tomas ledde forskningsstudien med Orangino Work som interventionsverktyg. Han har också forskat på kollegial feedback, där studier inom skola och vård har visat på den stora betydelse feedback medarbetare emellan har för prestation.
Kristian – Orangino Work

Kristian Molander Söderholm

Doktorand Göteborgs universitet
Kristian är legitimerad psykolog och forskar inom strategisk arbetsmiljö vid Göteborgs universitet och La Sapienza University i Rom. Han har som organisationskonsult drivit stora projekt inom förändringsledning .

Vill du också bli Orangino Work handledare?

Nätverket av handledare växer. Som Diplomerad Teamcoach blir du en del av det. Och som erfaren handledare kan du vidareutbilda dig och bli licensierad kursledare inom din organisation.

Kontakta teamet på Orangino Work