Vi på Orangino Work

Vår vision är att alla arbetsplatser är hållbart effektiva och samtidigt är psykologiskt trygga för medarbetare, ledare och team. De hundratals handledare som gått våra kurser, tränar med Orangino Work som stöd, sina team att utvecklas i den andan. För att hela tiden förbättra tillämpning och stödmaterial håller vi oss, genom  samverkan med forskare, uppdaterade på senaste forskning inom neuroscience och organisationspsykologi.

Vi på Orangino Work

Vår vision är att varje arbetsplats är hållbart effektiv och samtidigt psykologiskt trygg för såväl medarbetare, ledare som team. De hundratals handledare som gått våra kurser, tränar med Orangino Work som stöd sina team att utvecklas i den andan. För att också hela tiden förbättra tillämpningar och stödmaterial håller vi oss uppdaterade på senaste forskning inom neuroscience och organisationspsykologi, genom en nära samverkan med forskare.

Vi som är licensierade kursledare

ulla_osterman_w

Ulla Osterman

Grundare och vd
Ulla är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Som organisationskonsult har hon framgångsrikt drivit förändringsprojekt i organisationer inom både offentlig verksamhet och näringsliv. Ulla har i många år gästföreläst på Handelshögskolan i Stockholms Masterprograms om dialog och feedback och har, baserat på forskning inom både neuroscience och organisationteori utvecklat metoden och verktyget Orangino Work.

ulla@oranginowork.com
+46 70 535 74 05

Sara_Bern2

Sara Bern

Kurs- och workshopledare
Sara är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är konsult med internationell ledarerfarenhet från IT/Telecom branschen. Hon har lång erfarenhet av agila arbetssätt, såväl från arbetet som Agil Coach som med Agilt Ledarskap. Sara leder workshops med Orangino Work t ex som del i en retrospektiv och för att utveckla teams kommunikativa förmåga och öppenhet.

sara@oranginowork.com
+46 70 656 31 20

Ann

Ann Epstein

Kurs- och workshopledare
Ann är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är en erfaren chefsutbildare med omvittnad pedagogisk och kommunikativ förmåga. Ann har en bakgrund inom kommunikation och egen chefserfarenhet både inom kommunal och privat sektor. Som workshopledare använder hon ofta  ofta Orangino Work för att öka gruppernas tillit och förståelse för varandras synsätt.

ann@oranginowork.com
+46 70 630 63 07

Forskare vi samverkar med

Tomas-Jungerts-1-600x560

Tomas Jungert

Docent vid institutionen för psykologi, Lunds universitet
Tomas forskning är specialiserad på studier enligt motivationsteorin Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000). Det är en teori som förklarar de psykologiska processer som får individer och team att fungera optimalt, vad gäller såväl välmående som effektivitet. Tomas ledde forskningsstudien med Orangino Work som interventionsverktyg. Han har också forskat på kollegial feedback, där studier inom skola och vård har visat på den stora betydelse feedback medarbetare emellan har för prestation.
Kristian_ny

Kristian Molander Söderholm

Psykolog och Doktorand vid Göteborgs universitet
Kristian forskar inom strategisk arbetsmiljö vid Göteborgs universitet och La Sapienza University i Rom. Han har tidigare drivit stora projekt inom förändringsledning  och varit delaktig i utveckling av nya tillämpningar av metoden Orangino Work.

Vill du lära dig handleda Orangino Work?

Vårt nätverk av handledare växer hela tiden och det ökar effektivitet och arbetsglädje i ännu fler team. Med vår endags handledarkurs kan du också bli en del av det nätverket för att dela med sig och få kunskaper och erfarenheter av andra. Maila oss så får du veta mer!

Vi ser fram emot att höra av dig!