Vi på Orangino Work

Orangino Work är en nätverksorganisation av kurs- respektive workshopledare med en gemensam övertygelse om den kraft och styrka som gott samarbete skapar.

Vi vill gärna att vårt nätverk ska växa så att fler tar del av vår samlade kunskap och erfarenhet och att vi utvecklar nya tillämpningar.

Vi ger både interna och öppna kurser och leder workshops som gör att ni som ledare och team ökar effektivitet och arbetsglädje och får optimal nytta av Orangino Work.

Vi på Orangino Work

Orangino Work är en nätverksorganisation av kurs- respektive workshopledare med en gemensam övertygelse om den kraft och styrka som gott samarbete skapar.

Vi vill gärna att vårt nätverk ska växa så att fler tar del av vår samlade kunskap och erfarenhet och att vi utvecklar nya tillämpningar.

Vi ger både interna och öppna kurser och leder workshops som gör att ni som ledare och team ökar effektivitet och arbetsglädje och får optimal nytta av Orangino Work.

ulla_osterman_w

Ulla Osterman

Grundare och vd
Ulla har utvecklat metoden Orangino Work. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, erfaren organisationskonsult som framgångsrikt drivit förändringsprojekt i organisationer inom både offentlig verksamhet och näringsliv. Ulla har i många år gästföreläst på Handelshögskolan i Stockholms Masterprogram om dialog och feedback.
Kristian_ny

Kristian Molander Söderholm

Forskare och psykolog
Kristian bedriver forskning inom strategisk arbetsmiljö vid Göteborgs universitet och La Sapienza University i Rom. Han är delaktig i innovation och utveckling av nya tillämpningar av metoden. Kristian har drivit stora projekt inom förändringsledning och använder Orangino Work för att öka gruppers förmåga till reflektion och självstyrande.
Sara_Bern2

Sara Bern

Kurs- och workshopledare
Sara är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är konsult med internationell ledarerfarenhet från IT/Telecom branschen. Hon har lång erfarenhet av agila arbetssätt, såväl från arbetet som Agil Coach som med Agilt Ledarskap. Sara leder workshops med Orangino Work t ex som del i en retrospektiv och för att utveckla teams kommunikativa förmåga och öppenhet.
Ann

Ann Epstein

Kurs- och workshopledare
Ann är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är en erfaren chefsutbildare med omvittnad pedagogisk och kommunikativ förmåga. Ann har en bakgrund inom kommunikation och egen chefserfarenhet både inom kommunal och privat sektor. Som workshopledare använder hon ofta  ofta Orangino Work för att öka gruppernas tillit och förståelse för varandras synsätt.
ulla_osterman_w

Ulla Osterman

Grundare och vd
Ulla Osterman har utvecklat metoden Orangino Work. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, erfaren organisationskonsult som framgångsrikt drivit förändringsprojekt i organisationer inom både offentlig verksamhet och näringsliv. Ulla har i många år gästföreläst på Handelshögskolan i Stockholms Masterprogram om dialog och feedback.
Kristian_ny

Kristian Molander Söderholm

Forskare och psykolog
Kristian bedriver forskning inom strategisk arbetsmiljö vid Göteborgs universitet och La Sapienza University i Rom. Han är delaktig i innovation och utveckling av nya tillämpningar av metoden. Kristian har drivit stora projekt inom förändringsledning och använder Orangino Work för att öka gruppers förmåga till reflektion och självstyrande.
Sara_Bern2

Sara Bern

Kurs- och workshopledare
Sara är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är konsult med internationell ledarerfarenhet från IT/Telecom branschen. Hon har lång erfarenhet av agila arbetssätt, såväl från arbetet som Agil Coach som med Agilt Ledarskap. Sara leder workshops med Orangino Work t ex som del i en retrospektiv och för att utveckla teams kommunikativa förmåga och öppenhet.
Ann

Ann Epstein

Kurs- och workshopledare
Ann är kursledare på våra Teamcoach kurser. Hon är en erfaren chefsutbildare med omvittnad pedagogisk och kommunikativ förmåga. Ann har en bakgrund inom kommunikation och egen chefserfarenhet både inom kommunal och privat sektor. Som workshopledare använder hon ofta  ofta Orangino Work för att öka gruppernas tillit och förståelse för varandras synsätt.

Kontakt

Varmt välkommen att höra av dig till oss.