Orangino Work – verktyget som tränar ert teamwork

Våra kurser är korta och effektiva. Du lär dig hur du använder verktyget för optimal effekt i de team du leder. Kurserna vänder sig både till dig som ledare och dig som intern eller extern konsult.

Orangino Work – verktyget som tränar ert teamwork

Våra kurser är korta och effektiva. Du lär dig använda verktyget för optimal effekt i de team du leder. Kurserna vänder sig både till dig som ledare och dig som intern eller extern konsult.

Om våra kurser

Kursen är en intensiv heldag där du lär dig hur du får ditt eget team att prestera bättre. Det ger dig också insikt i varför effektivt teamwork är så viktigt och hur ni skapar värde tillsammans

I korta teoretiska pass får du bakgrund till metoden, teorierna den baseras på, verktygets delar och hur du använder det. Under praktiska övningspass får du både delta i och träna på att handleda verktygets övningar. Du lär dig stimulera lärandeattityd, motiverande feedback och öppen kommunikation.

Avslutningsvis får du coachning att lägga upp din första egna workshop och är körklar att använda verktyget i dina team.

Ur kursinnehållet:

  • Framgångsrikt teamwork
  • Orangino Work – metod och verktyg
  • Konkreta övningar i dialog och feedback
  • Hur du handleder i ditt eget team
  • Validerad forskning på verktyget
  • Så får ditt team optimal effekt och nytta
  • Förbered din första egna workshop

Verktyget Orangino Work

ingår i våra kurser
Öppna kurser ges på svenska, interna kurser även på engelska. Det kompletta verktyget Orangino Work ingår på kursens språk.
220 kort med definierade arbetsbeteenden och skattningsverktyg (fysisk box).
Designade dialog- och feedback övningar samt workshopupplägg (PDF).
Reflektions-/aktivitetsmaterial för uppföljning (PDF).
Pedagogiskt handledarstöd (PDF).