Orangino Work – verktyget som tränar ert teamwork

Våra kurser är korta och effektiva. Du lär dig hur du använder verktyget för optimal effekt i de team du leder. Kurserna vänder sig både till dig som ledare och dig som intern eller extern konsult.

Orangino Work – verktyget som tränar ert teamwork

Våra kurser är korta och effektiva. Du lär dig använda verktyget för optimal effekt i de team du leder. Kurserna vänder sig både till dig som ledare och dig som intern eller extern konsult.

Om våra kurser

Både den interna och den öppna kursen består av en intensiv heldag som ger dig insikt i varför effektivt teamwork är så viktigt. Du lär dig hur du får ditt eget team att prestera bättre och hur ni skapar värde tillsammans.

Korta teoretiska pass ger bakgrund till metoden och teorierna den baseras på. Under praktiska övningspass får du både delta i och träna på att handleda verktygets övningar. Du lär dig stimulera lärandeattityd, motiverande feedback och öppen kommunikation.

Avslutningsvis får du coachning i hur du lägger upp din första egna workshop.

Ur kursinnehållet:

  • Framgångsrikt teamwork
  • Orangino Work – metod och verktyg
  • Konkreta övningar i dialog och feedback
  • Hur du handleder i ditt eget team
  • Validerad forskning på verktyget
  • Så får ditt team optimal effekt och nytta
  • Förbered din första egna workshop

Verktyget Orangino Work

ingår i våra kurser
Öppna kurser ges på svenska, interna kurser även på engelska. Det kompletta verktyget Orangino Work ingår på kursens språk.
220 kort med definierade arbetsbeteenden och skattningsverktyg (fysisk box).
Designade dialog- och feedback övningar samt workshopupplägg (PDF).
Reflektions-/aktivitetsmaterial för uppföljning (PDF).
Pedagogiskt handledarstöd (PDF).