Lär dig hur du snabbt skapar effektivt teamwork

Kursen vänder sig till dig som är ledare, intern eller extern konsult. Du lär dig hur du använder verktyget för optimal effekt i team som du leder.

Lär dig hur du snabbt skapar effektivt teamwork

Kursen vänder sig till dig som ledare, intern eller extern konsult. Du lär dig använda verktyget för optimal effekt i team som du leder.

Detta ger dig kursen

En intensiv kursdag om hur du får ditt team att prestera bättre.

Korta teoretiska pass ger bakgrund till metoden, teorier den baseras på, verktyget och dialogövningarna. Under de praktiska övningspassen får du både delta i och träna på att handleda övningar. Du lär dig hur du med hjälp av verktyget stimulerar social förmåga, öppen kommunikation och lärande attityd i ditt team.

Du får coachning att lägga upp din första workshop är du körklar att direkt dra nytta av Orangino Work.

Ur kursinnehållet:

  • Framgångsrikt teamwork
  • Orangino Work – metod och verktyg
  • Konkreta övningar i dialog och feedback
  • Hur du handleder i ditt eget team
  • Validerad forskning på verktyget
  • Så får ditt team optimal effekt och nytta
  • Förbered din första egna workshop

Verktyget Orangino Work

ingår i våra kurser
Öppna kurser ges på svenska, interna kurser även på engelska. Det kompletta verktyget Orangino Work på kursens språk ingår.
220 kort med definierade arbetsbeteenden och skattningsverktyg (fysisk box).
Designade dialog- och feedback övningar samt workshopupplägg (PDF).
Reflektions-/aktivitetsmaterial för uppföljning (PDF).
Pedagogiskt handledarstöd (PDF).