Evidensbaserad dialogverktyg som skapar verklig beteendeförändring.

Träning som snabbt ger resultat.

Evidensbaserad dialogverktyg som skapar verklig beteendeförändring.

Träningen ger snabbt resultat.

Dialogverktyget

Tillgängligt och lättanvänt

Det är lätt att komma igång. Övningarna är enkla och strukturerade. Beteendekorten hjälper till att sätta fokus på det som är viktigast.

Engagerande och lekfullt

Det lekfulla spelmomentet gör att även mer introverta personer öppnar upp. Dialogprocessen engagerar och ger snabbt resultat.

Nya perspektiv och förändring

Designade övningar i dialog- och feedback tränar teamet att motivera och reflektera. Det ger nya perspektiv, lärande och förändring.

Vad blir resultatet?

  • Bättre social förmåga
  • Större engagemang
  • Ökad psykologisk trygghet
  • Öppenhet för nya perspektiv
  • Beteenden som ger framgång

De trygga teamens hemlighet.

Aktuell forskning visar att team som är nyfikna på att lära av varandra och dessutom har kul tillsammans, är de som presterar allra bäst. I trygga team är det lättare att vara modiga och öppna. De vågar därför ge uttryck för sin kreativitet och sina innovativa idéer. De utvecklar önskvärda beteenden genom att ge och få feedback av varandra. Med bra teamwork blir inte bara klimatet utan även resultatet bättre.

Så här går det till.

Fokus Inför varje dialog sätter handledaren med hjälp av verktygets beteendekort snabbt och enkelt fokus på det som teamet just nu behöver samtala om utifrån uppdraget och syftet med dialogen.

Dialog Dialogerna tydliggör teamets styrkor och vilka beteenden som är avgörande för att nå resultat. I en tydligt strukturerad process kommer alla till tals och får motivera sina egna synsätt. Ett lekfullt spelmoment bidrar till att även mer introverta personer vågar öppna upp och till att alla teamet nyfiket lyssnar till varandra. Både till likheter och olikheter i synsätt. Deltagarna stimuleras till gemensamt lärande och får nya perspektiv på hur man bör agera.

Reflektion Varje dialog knyts ihop av att teamet reflekterar för att tillvarata nya insikter och ökad medvetenhet kring självbild och hur man ska agera.

Förändring Dialogernas gruppdynamik där olika perspektiv möts, att få och ge feedback samt att reflektera tillsammans transformerar teamwork och utvecklar framgångsrikt beteende i teamet.

Forskning vid Lunds Universitet har påvisat att dialogverktyget ökar psykologisk trygghet och leder till effektivare teamwork vilket i sin tur skapar bättre resultat.

Fyra enkla råd för att förbättra teamwork

alla i teamet kommer till tals och alla blir lyssnade på

var och en motiverar sina egna synsätt och tar in de andras perspektiv

alla vågar vara öppna, modiga och vill utvecklas och lära nytt

man ger och tar emot feedback av varandra och är beredda att förändra sitt beteende

”Orangino Work skapar alltid riktigt bra feedback och samtal. Både i team som sitter på samma plats eller är utspridda i världen.”

Marcus Degerman
Organizational developer, Founder Incredible Mess

”Våra team tycker att det är ett inspirerande sätt att utveckla dialog, styrkor och förbättringsområden.”

Anna Hedlund
HR-strateg, Skatteverket

”Vi kommer snabbt igång och sätter teamets arbetssätt. Teamets olika perspektiv tillvaratas mycket bättre.”

Karin Andersson
Global Process Owner, Klarna

”Orangino Work är en tillgänglig, avväpnande och rolig metod. Även grupper med bra relationer har stor nytta av verktyget. Kursen gör det lätt att ta till sig verktyget. Kommunikationen blir enklare och tydligare.”

HR-strateg i statligt företag

Vad blir resultatet?

  • Bättre social förmåga
  • Större engagemang
  • Ökad psykologisk trygghet
  • Öppenhet för nya perspektiv
  • Beteende som ger framgång

Detta är verktyget
Den fysiska arbetsboxen med 220 definierade arbetsbeteenden och med 16 uppsättningar av skattningsverktygen.
Strukturerade övningar i dialog och feedback i ett spelformat
Uppföljningsmaterial för teamets reflektioner och aktiviteter
Pedagogiskt stöd hur du som handledare driver processen steg för steg
Finns i svensk och engelsk version

Lär dig driva framgångsrikt teamwork

Bli Diplomerad Teamcoach Orangino Work

Endagskursen Effektiv Teamdialog är digital lärarledd och interaktiv 
Våra interna kurser för era ledare, HR partners och coacher blir samtidigt en energifylld utvecklingsworkshop. Deltagarna tränas och coachas att handleda verktyget. Direkt efter kursen är de redo att själva driva teamwork med verktyget i organisationens team. Maila oss gärna om en offert.
Våra öppna kurs är för dig som teamledare, agil coach, scrum master eller konsult. Du lär dig verktyget och hur du handleder träning i teamwork i ditt eget team eller hos uppdragsgivare.