Vill du ha verktyg som skapar verklig förändring i teamet?

Upptäck verktyget som gör teamet tryggare och ert teamwork effektivare så att ni skapar bättre resultat.

Vill du ha verktyg som skapar verklig förändring i teamet?

Upptäck verktyget som gör teamet tryggare, ert teamwork effektivare så att ni skapar bättre resultat.

Kort om dialogverktyget

Tillgängligt och lättanvänt

Det är lätt att komma igång. Övningarna är enkla och strukturerade. Beteendekorten hjälper till att sätta fokus på det som är viktigast.

Lekfull upplevelse

Det lekfulla spelmomentet gör att även mer introverta personer öppnar upp. Dialogprocessen engagerar och ger snabbt resultat.

Insikt och förändring

Dialog- och feedback övningarna tar fram olikheter i perspektiv. Praktisk träning att motivera och reflektera ger ett gemensamt lärande. Det leder till både insikt och förändring.

Resultatet av träningen:

  • Bättre social förmåga
  • Större engagemang
  • Ökad psykologisk trygghet
  • Öppenhet för nya perspektiv
  • Beteenden som ger framgång

De trygga teamens hemlighet.

Aktuell forskning visar att team som är nyfikna på att lära av varandra och dessutom har kul tillsammans, är de som presterar allra bäst. I trygga team är det lättare att vara modiga och öppna. De vågar därför ge uttryck för sin kreativitet och sina innovativa idéer. De utvecklar önskvärda beteenden genom att ge och få feedback av varandra. Med bra teamwork blir inte bara klimatet utan även resultatet bättre.

Så här tränar ni med verktyget.

Med Orangino Work sätter team fokus på vilka beteenden som är avgörande för uppdraget och för att nå resultat. Ni kan skräddarsy respektive dialog utifrån vad teamet just nu behöver, vill eller mår bra av att samtala om.

Genom dialogernas struktur kommer alla till tals och får motivera sina egna synsätt. Den lekfulla spelformen bidrar till att de andra teamet öppet lyssnar och lär av varandras synsätt. Dialogprocessen stimulerar också till att ta in nya synsätt och andra perspektiv.

Metoden tydliggör teamets självbild  och medvetenhet om hur man agerar. Teamet reflekterar kring sina styrkor och hur de tillvaratas samt för dialog om hur man skapar ett framgångsrikt beteende.

Forskning vid Lunds Universitet har påvisat att dialogverktyget ökar psykologisk trygghet och leder till effektivare teamwork vilket i sin tur skapar bättre resultat.

Fyra enkla råd för att förbättra teamwork

alla i teamet kommer till tals och alla blir lyssnade på

var och en motiverar sina egna synsätt och tar in de andras perspektiv

alla vågar vara öppna, modiga och vill utvecklas och lära nytt

man ger och tar emot feedback av varandra och är beredda att förändra sitt beteende

”Orangino Work skapar alltid riktigt bra feedback och samtal. Både i team som sitter på samma plats eller är utspridda i världen.”

Marcus Degerman
Organizational developer, Founder Incredible Mess

”Orangino Work är en tillgänglig, avväpnande och rolig metod. Även grupper med bra relationer har stor nytta av verktyget. Kursen gör det lätt att ta till sig verktyget. Kommunikationen blir enklare och tydligare.”

HR-strateg i statligt företag

Resultatet av träningen

  • Bättre social förmåga
  • Större engagemang
  • Ökad psykologisk trygghet
  • Öppenhet för nya perspektiv
  • Beteende som ger framgång

Detta är verktyget
Den fysiska arbetsboxen med 220 definierade arbetsbeteenden och med 16 uppsättningar av skattningsverktygen.
Strukturerade övningar i dialog och feedback i ett spelformat
Uppföljningsmaterial för teamets reflektioner och aktiviteter
Pedagogiskt stöd hur du som handledare driver processen steg för steg
Finns i svensk och engelsk version

Lär dig driva framgångsrikt teamwork

Bli Diplomerad Teamcoach Orangino Work

Endagskursen Effektiv Teamdialog är digital lärarledd och interaktiv 
Våra interna kurser för era ledare, HR partners och coacher blir samtidigt en energifylld utvecklingsworkshop. Deltagarna tränas och coachas att handleda verktyget. Direkt efter kursen är de redo att själva driva teamwork med verktyget i organisationens team. Maila oss gärna om en offert.
Våra öppna kurs är för dig som teamledare, agil coach, scrum master eller konsult. Du lär dig verktyget och hur du handleder träning i teamwork i ditt eget team eller hos uppdragsgivare.