Vill ni att era team både ska prestera mer och må bättre?

Låt dem träna psykologisk trygghet med dialogverktyget Orangino Work.

Vill ni att era team både ska prestera mer och må bättre?

Låt dem träna psykologisk trygghet med dialogverktyget Orangino Work.

Effektiv teamutveckling

Högpresterande team utmärks av ett psykologiskt tryggt klimat. Detta har visat sig avgörande för ett teams framgång. Insikt om gruppklimatet får man genom att mäta. Men vill man utveckla teamets trygghet och beteende då behöver man praktiskt träna teamwork. Detta är något som varje team kan göra.

Engagerade team skapar bättre resultat

Orangino Work har en interaktiv spelform. Alla kommer till tals och lyssnar på varandras synsätt. Fokus är på att tillvarata styrkor och utveckla beteenden som ger framgång. Träningen ger strukturerad feedback, personlig insikt och ökad trygghet samtidigt som teamet gemensamt utvecklas.

Nycklarna till bättre teamwork är att:

alla i teamet kommer till tals och blir lyssnade på

var och en ger sina synsätt och tar in andras perspektiv

teamets mindset präglas av öppenhet med mod och vilja att utvecklas

feedback och lärande används för att stimulera utveckling av beteendet

Få era team att utveckla

 • ökad psykologisk trygghet
 • öppnare kommunikation
 • större förståelse för andras perspektiv
 • mod att rätta till fel och våga ifrågasätta
 • kreativitet och mod att föra fram egna idéer
 • bättre social förmåga

Få era team att utveckla

 • ökad psykologisk trygghet
 • öppnare kommunikation
 • större förståelse för andras perspektiv
 • mod att rätta till fel och våga ifrågasätta
 • kreativitet och mod att föra fram egna idéer
 • bättre social förmåga

Orangino Work är ett dialogverktyg

Ni kommer snabbt igång och får tydligt fokus på de beteenden som ger framgång
Teamet öppnar upp av ett lekfullt spelmoment i en strukturerad process
Kombinationen av feedback, reflektion och beteendeträning ger resultat
Verktyget Orangino Work
Finns både på svenska och engelska.
Den fysiska arbetsboxen med 220 definierade arbetsbeteenden och med 16 uppsättningar av skattningsverktygen.
Dialog- och feedback övningar designade för korta och energigivande workshopar.
Dialogerna följs upp med reflektion och aktivitet för utveckling
Pedagogiskt stöd hur du som handledare driver processen steg för steg

Vill du bli bättre på att driva framgångsrikt teamwork?

Bli Diplomerad Teamcoach Orangino Work

Vi erbjuder interna kurser för era ledare på plats hos er. Orangino Work-kursen ger ett handfast redskap och träning för att bättre själva kunna driva teamwork i er organisation.
Vi erbjuder öppen endagskurs där du lär dig hur du driver bättre teamwork med Orangino Work. Som konsult använder du verktyget hos uppdragsgivare. Som teamledare och coach för att utveckla egna team.