Ledare som vill öka psykologisk trygghet, engagemang och driv

tränar framgångsrikt sina team med Orangino Work

Ledare som vill öka psykologisk trygghet, engagemang och driv

tränar framgångsrikt sina team med Orangino Work

Effektiv teamutveckling

Avgörande för framgång är teamets förmåga att samarbeta. Tryggt psykologiskt klimat är den faktor som har störst betydelse för att team ska prestera på topp. Det visar både ny forskning och en stor undersökning inom Google. Många team mäter sitt gruppklimat. Detta ger viktiga insikter för att framgångsrikt förändra. Men för få konkret beteendeförändring och verklig teamutveckling krävs att teamet även faktiskt och praktiskt tränar.

Kraftfull dialogmetod

Träning med Orangino Work är interaktiv. Metodens dialoger har en tydlig form som innebär reflektion och aktivt lyssnande där var och en motiverar sina synsätt. Det är samtal med ömsesidig feedback om de beteenden som är viktiga och relevanta för teamets uppdrag. Först tydliggörs och skapas samsyn kring befintliga styrkor och hur man på bästa sätt tillvaratar och utvecklar dessa. Därefter arbetar man med de beteenden som man vill och behöver förbättra. Arbetssättet är både strukturerat och enkelt att ta till sig. De pedagogiska övningarna bidrar till personlig utveckling för varje individ samtidigt som det ger gemensam utveckling av hela teamet.

Träning i teamwork som innebär att

alla i teamet kommer till tals och alla blir lyssnade på

alla motiverar sitt eget synsätt, tar till sig varandras och respekterar olikheterna

träna ett växande mindset, reflektera och hela tiden lära sig nytt

tillvarata sina styrkor och stärka framgångsbeteendet

Träningens effekter

 • ökad psykologisk trygghet
 • öppnare kommunikation
 • mer motiverade och engagerade
 • förståelse för olikheter i perspektiv
 • vågar ifrågasätta, komma med idéer
 • bättre social förmåga

Träningens effekter

 • ökad psykologisk trygghet
 • öppnare kommunikation
 • ökad inre motivation
 • förstå olikheter i perspektiv
 • vågar ifrågasätta, ha idéer
 • bättre social förmåga

Dialogverktyget Orangino Work är

Enkelt att förbereda och snabbt att komma igång med
En engagerande process med ett lekfullt spelmoment
Interaktiva övningar som ger konkret beteendeträning

Skapa mer framgångsrikt teamwork

Lär dig handleda Orangino Work

Boka en kurs där era ledare och projektledare får verktyg för att på egen hand stärka teamwork. När era coacher och interna HR-strateger lär sig verktyget kan de aktivt stödja organisationens teamutveckling.
Lär dig hur du som ledare driver effektivare och roligare teamwork. Lär dig hur du som konsult kan hjälpa dina uppdragsgivare att bli mycket bättre på teamwork.