Verktyget som tränar ert teamwork

Orangino Work ökar teamets psykologiska trygghet och skapar framgångsbeteende.

Verktyget som tränar ert teamwork

Orangino Work ökar teamets psykologiska trygghet och skapar framgångsbeteende.

Hur blir team trygga och effektiva?

Med teamwork kan teamet smidigare nå resultat och fullfölja sitt uppdrag. Forskning visar att det är just de team som inspirerar varandra, är nyfikna på att lära och har kul tillsammans som presterar allra bäst. Trygga team är modigare och därför blir de mer kreativa och innovativa. De ger och tar feedback vilket utvecklar beteenden gör att de presterar på topp.

Så här tränar ni teamwork

Orangino Work är ett verktyg för strukturerad dialog i lekfull spelform. Det sätter fokus på beteenden som är viktiga för teamets uppdrag och skräddarsyr dialogerna utifrån vad ert team behöver samtala om. Alla kommer till tals, lyssnar och lär av varandras synsätt och får nya perspektiv. Ni tillvaratar era styrkor och utvecklar framgångsrikt beteende och effektivare teamwork. Forskning har validerat att metoden ökar teamets psykologiska trygghet.

Effektivt teamwork skapas när

alla i teamet kommer till tals och blir lyssnade på

var och en ger sitt synsätt och att alla tar in de andras perspektiv

alla vågar vara öppna och modiga och vill lära nytt

man ger och tar emot feedback och alla vill utveckla sitt beteende

Resultatet av att träna Orangino Work

  • Bättre social förmåga
  • Större engagemang
  • Ökad psykologisk trygghet
  • Öppenhet för nya perspektiv
  • Beteenden som ger framgång

Resultatet av att träna Orangino Work

  • Bättre social förmåga
  • Större engagemang
  • Ökad psykologisk trygghet
  • Öppenhet för nya perspektiv
  • Beteende som ger framgång

Dialogverktyget Orangino Work

Går snabbt att komma igång och sätter fokus på de beteenden som leder till framgång
Lekfullt spelmoment och strukturerad dialog får alla att öppna upp
Öppen dialog med feedback, reflektion, lärande och beteendeträning ger nya insikter och konkreta resultat
Verktyget Orangino Work består av
Det finns i svensk och engelsk version
Fysisk arbetsbox med 220 definierade beteenden och 16 skattningsverktyg
Strukturerade övningar i dialog och feedback i ett spelformat
Uppföljningsmaterial för teamets reflektioner och aktiviteter
Användarguide för handledare

Lär dig driva framgångsrikt teamwork

Bli Diplomerad Teamcoach Orangino Work

En digitalt lärarledd, engagerande och interaktiv endagskurs.
Boka en intern kurs för några av era ledare, HR partners och coacher. Den ger er samtidigt en energifylld utvecklingsworkshop. Deltagarna tränas och coachas och är direkt efter kursen redo att själva driva teamwork med verktyget i organisationens team. Dialogverktyg till samtliga ingår. Maila oss om en offert.
Gå en öppen kurs om du är teamledare, agil coach, scrum master eller konsult. Den lär dig hur du tränar teamwork i ditt team eller hos din uppdragsgivare med verktyget Orangino Work. Verktyget ingår i kursavgiften.