Bättre och roligare teamwork!

Orangino Work används framgångsrikt av team som vill utveckla psykologisk trygghet, engagemang och driv.

Bättre och roligare teamwork!

Orangino Work används framgångsrikt av team som vill utveckla psykologisk trygghet, engagemang och driv.
Idag arbetar alla i högt tempo, i ständig förändring och ofta i tillfälliga konstellationer. Dessutom arbetar många parallellt i flera team. Samarbetet förväntas vara högeffektivt och team ska kunna leverera redan från start.

De team som presterar allra bäst är de som har ett psykologiskt tryggt klimat. Ny forskning visar att metoden Orangino Work hjälper team att snabbare kunna skapa sådan psykologisk trygghet.

Verktyget medvetandegör, stärker och utvecklar teamets styrkor och framgångsbeteende.

Med metoden Orangino Work…

kommer var och en i teamet till tals och alla lyssnar nyfiket.

reflekterar ni gemensamt, tillvaratar styrkor och bygger framgång.

tar teamet till sig nya synsätt och bygger kollektiv intelligens.

når ni snabbt resultat!

Orangino Work är kommunikationsverktyget

som snabbt ger bättre teamwork

Korta workshops med engagerande dialog- och feedbackövningar skapar insikt och förändring.
Dialogprocessen öppnar upp och odlar tillit genom tydlig struktur och lekfull spelform.
Kreativ reflektion optimerar viljan att ta in nya perspektiv.

Hur vill ni arbeta med

Orangino Work?

Utbilda egna team- och projektledare som själva driver arbetet.
Utbilda interna HR-strateger som aktivt stödjer teamens arbete.

Hur vill ni arbeta med

Orangino Work?

Utbilda egna team- och projektledare som själva driver arbetet.
Utbilda interna HR-strateger som aktivt stödjer teamens arbete.