Hur blir våra team modigare och mer högpresterande?

Orangino Work används framgångsrikt av team som vill öka psykologisk trygghet, engagemang och driv.

Hur blir våra team modigare och mer högpresterande?

Orangino Work används framgångsrikt av team som vill öka psykologisk trygghet, engagemang och driv.

Stimulera era team att prestera bättre!

Effektivt samarbete är helt avgörande för teams framgång. Det kräver långt mer än att sätta ihop kompetenta personer. Forskning vid Harvard Business School och en stor undersökning inom Google, visar att tryggt psykologiskt klimat har allra störst betydelse för att som team prestera på topp. Metoden Orangino Work erbjuder konkreta effektiva träningsverktyg. De stärker öppenheten, gör gruppklimatet tryggare och ökar den inre motivationen i teamet.

Vill du skapa beteendeförändring?

Framgångsrik förändring kräver både insikt och träning. Bara insikt leder inte till förbättring. Förändring fordrar kommunikation och träning.

Orangino Work är en tidseffektiv metod för beteendeförändring. Först skapas en positiv grund genom att se och tillvarata teamets styrkor. Sedan att gemensamt få insikt om vad som är framgångsbeteende och träna det t ex genom feedback.  Metoden verktyg har en enkel tydlig struktur och går fort att lära sig.  Träningen i teamet får snabbt effekt och leder till verklig beteendeförändring. Forskning visar att att nya team fortare blir produktiva.

Träna teamwork

med Orangino Work

öppen kommunikation och dialog där alla i teamet kommer till tals.

respekt för olika synsätt och medvetenhet om hur ni agerar.

lära av varandra genom att ta in nya perspektiv, reflektera och lyssna.

odla framgångsbeteende genom att tillvarata styrkorna och lära av misstagen.

Nyttan för ditt team och för dig som ledare

 • skapar modiga team
 • kommer snabbt igång i nya team
 • lär känna varandra i projektteam
 • retrospektiv i agila team
 • ökar förståelsen för uppdraget
 • får ett gemensamt språk
 • konkret feedback
 • utvecklar framgångsbeteende

Nyttan för ditt team och för dig som ledare

 • skapar modiga team
 • kommer snabbt igång i nya team
 • lär känna varandra i projektteam
 • retrospektiv i agila team
 • ökar förståelsen för uppdraget
 • får ett gemensamt språk
 • konkret feedback
 • utvecklar framgångsbeteende

Kommunikationsverktyget Orangino Work

Kortens definierade beteenden sätter snabbt och tydligt rätt fokus.
Dialogprocessen är forskningsbaserad med ett engagerande spelmoment.
Interaktiv träning i övningar som skapar mod och framgångsbeteende.

Framgångsrikt teamwork.

Lär dig handleda Orangino Work.

Era ledare och projektledare kommer att på egen hand kunna stärka sitt teamwork.

Era coacher och interna HR-strateger kommer att aktivt kunna stödja organisationens teamutveckling.

Som ledare får du verktyg som gör ert eget teamwork effektivare.

Som konsult får du verktyg som förbättrar teamwork hos dina uppdragsgivare.