Hur blir team trygga och mer högpresterande?

Orangino Work används framgångsrikt av team som vill öka psykologisk trygghet, engagemang och driv.

Skapa trygga och högpresterande team!

Orangino Work används framgångsrikt av team som vill öka psykologisk trygghet, engagemang och driv.

Hur hjälper du dina team att bli modiga och trygga?

Effektivt samarbete är avgörande för teams framgång. Detta kräver långt mer än att bara sätta ihop en grupp av kompetenta personer. Både forskning vid Harvard Business School och en stor intern undersökning inom Google, visar att det är tryggt psykologiskt klimat som har störst betydelse för att prestera på topp. Metoden Orangino Work erbjuder verktyg för att skapa sådan trygghet. Det ger dialogträning som stärker öppenheten, gör gruppklimatet tryggare och ökar den inre motivationen i teamet.

Hur skapar du beteendeförändring?

Framgångsrik förändring kräver både insikt och träning. Bara insikt leder inte till förbättring. Förändring fordrar kommunikation och träning.

Orangino Work är en tidseffektiv metod för beteendeförändring. Först skapas en positiv grund genom att se och tillvarata teamets styrkor. Sedan att gemensamt få insikt om vad som är framgångsbeteende och träna det t ex genom feedback.  Metoden verktyg har en enkel tydlig struktur och går fort att lära sig.  Träningen i teamet får snabbt effekt och leder till verklig beteendeförändring. Forskning visar att att nya team fortare blir produktiva.

Teamwork träning

med Orangino Work innebär…

öppen kommunikation och dialog där alla i teamet kommer till tals.

respekt för olika synsätt och medvetenhet om hur ni agerar.

att lära av varandra genom att ta in nya perspektiv, reflektera och lyssna.

att odla framgångsbeteende genom att tillvarata styrkor och lära av misstag.

Du som ledare

har nytta av Orangino Work för

 • teamutveckling, konferenser och kick-off
 • att snabbt komma igång i nya team
 • att lära känna varandra i projektteam
 • retrospektiv i agila team
 • att öka förståelsen för uppdraget
 • att få ett gemensamt språk
 • att skapa framgångsbeteende

Du som ledare

har nytta av Orangino Work för

 • teamutveckling, konferens och kick-off
 • att snabbt komma igång i nya team
 • att lära känna varandra i projektteam
 • retrospektiv i agila team
 • att öka förståelsen för uppdraget och få ett gemensamt språk
 • att skapa framgångsbeteende för att nå målen

Kommunikationsverktyget Orangino Work

Definierade arbetsbeteenden som snabbt och tydligt sätter fokus på rätt saker.
Dialogprocessen är forskningsbaserad och har ett engagerande spelmoment.
Pedagogiska övningar ger kommunikativ träning och skapar framgångsbeteende.

Mer framgångsrikt teamwork.

Bli diplomerad teamcoach Orangino Work.

Utbilda era ledare och projektledare att själva utveckla teamwork.

Utbilda coacher och interna HR-strateger som aktivt stödjer organisationens team i deras utveckling.

Du som är ledare får verktyg som gör att ert eget teamwork effektivare.

Du som är konsult får verktyg för att förbättra teamwork hos dina uppdragsgivare.