Teamworkträning med bekräftat goda resultat

Så här påvisade Lunds universitet effekter av Orangino Work

Signifikant förbättring av

  • Inre motivation
  • Psykologisk trygghet
  • Social förmåga

 

Artikeln publicerad i vetenskapliga tidskriften Applied Psychology (2017).

Orangino Work Forskning

Studie visade ökad psykologisk trygghet och inre motivation

Lunds Universitet har i en studie ledd av docent Tomas Jungert, forskat på team som använder Orangino Work. HR-strateger inom tre stora organisationer utbildades att handleda workshops med verktyget i sina team.

Med Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) som teoribas påvisades att studiens experiment team, jämfört med dess kontroll team, signifikant ökade sin psykologiska trygghet och inre motivation.

 

Lunds universitets pressrelease om studien

Metodens teoribas

Daniel Kahneman, professor i psykologi och nobelpristagare 2002. Metoden utgår från hans teori om hjärnhalvorna och att optimalt kombinera intuitivt och reflekterande tänkande samt tankar om hur dynamik i dialoger skapas.
Edgar Schein, professor emeritus MIT Sloan School är pionjär inom organisationsforskning med Organisational Culture and Leadership. Hans teorier ligger till grund för urval och definition av verktygets beteendebas. Grundaren Ulla Osterman studerade för Schein i samband med att det utvecklades.
Amy Edmondson, professor vid Harvard Business School vars forskning visat hur psykologisk trygghet och höga krav skapar högpresterande och välmående team. Hennes forskning visar även hur öppenhet att se och rätta till fel ger kreativitet och utveckling.
Brené Brown, professor vid University of Houston. Hennes forskning visar på att team som vågar vara både sårbara och modiga skapar grund för både bättre prestation och välmående.